Register
StartUsluge /  Grafička priprema
Grafička priprema

Grafička priprema podrazumijeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog štampanog proizvoda. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama štampe i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se štampa.

Grafička priprema uključuje unos i prelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i ispravke i prevode teksta za štampu npr. brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog materijala.

Pripremu za štampu radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora s vama o ciljanom proizvodu.

 

 
Copyright © 2017. Stamparija Print shop Trebinje. Designed by Shape5.com

S5 Box