Register
StartUsluge /  Grafička dorada
Grafička dorada

Grafička dorada je završna faza grafičke proizvodnje u kojoj proizvod dobija svoj konačni izgled i oblik prikladan za upotrebu.

Osnovni postupci grafičke dorade koje obavljamo su:

 • Rezanje araka na određenu veličinu
 • Savijanje araka po zadanoj šemi na određenu veličinu
 • Sakupljanje (sabiranje araka)
 • Uvez - lijepljeni, klamani, spiralni i uvez letvicom: postupak sjedinjavanja araka u cjelinu ljepilom, klamerima, spiralom, letvicom
 • Blindruk

Specijalni postupci grafičke dorade koji se izvode su:

 • Laminacija (nanošenje prozirne folije na štampu koja joj daje sjaj i štiti štampu)
 • Plastifikacija (nanošenje lijepka na foliju)
 • Bigovanje (ivičenje proizvoda radi lakšeg savijanja na gotovu veličinu)
 • Perforacija (bušenje proizvoda radi lakšeg kasnijeg razdvajanja)
 • Numeracija (otiskivanje brojeva radi evidencije: ulaznice, kuponi i sl.)
 • Bušenje
 • Ćoškanje (zaokruživanje)
 • Zarezivanje
 
Copyright © 2017. Stamparija Print shop Trebinje. Designed by Shape5.com

S5 Box